ПРИЧИНИХМЕ ГО ОТ ЧОВЕШКА ГЛУПОСТ! БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОДЪНИ, ПЛАНИНИТЕ СЕ ИЗСИПВАТ!

ПРИЧИНИХМЕ ГО ОТ ЧОВЕШКА ГЛУПОСТ! БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОДЪНИ, ПЛАНИНИТЕ СЕ ИЗСИПВАТ!

Advertisement:

Всяко десето регистрирано свлачище у нас е породено от човешка глупост, сочат данни на експерти, цитирани в днешния брой на „Монитор“.

Регистрираните свлачища в България са над 2000 по информация на Министерство на регионалното развитие. От тях около 60% са в населени места и вилни зони.

Останалите свлачища също могат да бъдат рискови, но не пряко за живота на хората или за публичната собственост, и се намират основно в земеделски местности и в гористи райони.

Advertisement:

В 10-15% от случаите за провокиране на свлачищата немалка роля има дейността на хората, уточнява проф. Николай Добрев, зам.-директор на Геологическия институт при БАН.

Подобен е случаят с Оряхово, където от недобре изолиран язовир водата прониква в почвата и провокира движението на земните маси.

Advertisement:

Проф. Маргарита Хамова от Висшето строително училище „Л. Каравелов” подчертавма, че най-опасни са именно свлачищата, предизвикани от хората.

За пример тя посочи множеството селища у нас, където има водопровод, но няма канализация. Почти винаги отпадните води се изливат направо в земята, което води до преовлажняване на почвите и оттам до свлачище.

България е една от най-силно застрашените от свлачища страни в Европа, обяснява проф. Николай Добрев.

Във връзка с изработването на Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България за периода 2015-2020 г. те са категоризирани в 4 групи в зависимост от активността и степента на риск.

Изчислено е, че до края на 2020 г. за укрепването им са необходими приблизително 892 млн. лв., като около 500 млн. лв. от тях са за най-належащите работи.

От друга страна 29 свлачища са определени за укрепване по оперативна програма „Околна среда“, пише „Монитор“.

През 2017 година пък Агенция „Пътна инфраструктура” планира да започне работа по укрепването на свлачища, застрашаващи 6 шосета в страната.

Източник: bradva.bg

Advertisement:
Tags: